Bloemendal Optometrie brengt uw ogen “in kaart”

Bij de moderne contactlensspecialist is automatisering een belangrijk onderdeel van de serviceverlening aan de klant. Het meten van de oogfuncties is daar een mooi voorbeeld van. Met ons nieuwe computersysteem kunnen we een soort ‘persoonlijke landkaart’ van de ogen maken, dat noemen wij in vaktermen colourmapping.

Tot voor kort werd uitgegaan van twee meetpunten, aan de hand hiervan werd een proeflens op het oog geplaatst en gekeken of deze paste. Met de huidige computergestuurde technieken kunnen veel geavanceerdere en dus veel beter passende contactlenzen gemaakt worden. Twee meetpunten zijn dan niet meer voldoende. Dit nieuwe systeem meet op minimaal 6000! plaatsen de bolling van het oog. Het eindresultaat is een soort digitale oogafdruk. Al deze meetpunten worden automatisch ingevoerd in een rekenprogramma, hetgeen resulteert in een perfect passende contactlens.